logo_2021.png
Commission

Singing Commission
[ร้องเพลง, ร้องไกด์, ประสานเสียง ฯลฯ]

Translation & Lyrics
[แปลเพลง, เรียบเรียงคำร้อง, แต่งคำร้อง]

Transcribe
[เขียนโน้ตเพลง, Melody Guide, แกะคอร์ด]

Vocal Mix & Mastering

[Mix, Tuning, Mastering เสียงร้อง]

Package & Add-on

[บริการแบบเป็นแพคเกจ หรือโปรโมชั่นเสริม ได้รับบริการใน ราคาที่พิเศษกว่า]

Announcement

 • หากต้องการชมตัวอย่างงาน กรุณาติดต่อที่ http://m.me/fahpahstudio

 • กรณีเป็นเพลงที่ทำการว่าจ้างเพื่อการศึกษา กรุณาแจ้งเพื่อพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (ยกเว้น Transcribe แบบละเอียด)

 • หากงานที่ว่าจ้างไม่เหมาะสมกับความถนัดและความสามารถของผู้รับจ้าง ซึ่งอาจส่งผลให้ผลงานออกมาไม่มีคุณภาพ ผู้รับจ้างจะทำการพิจารณาปฏิเสธการว่าจ้าง หรือขอปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

 • กรณีต้องการให้นำผลงานลงตามที่ต่าง ๆ ตามปกติ (YouTube, Facebook, Patreon ฯลฯ) คือการยกและยอมรับให้ Fahpah Studio เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนื้อเพลงภาษาไทยโดยสมบูรณ์

 • จากข้อก่อนหน้า การพิจารณาเพื่อนำลงช่องทางปกติต่าง ๆ ถือเป็นที่สิ้นสุดโดยการตัดสินใจโดย Fahpah Studio แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น หากเราเห็นว่าไม่สมควรลงช่องทางปกติ จะไม่มีการพิจารณาเพิ่มใด ๆ

   หมายเหตุ    ทั้งนี้ขอขอบพระคุณที่ให้ความสนใจ หากราคาไม่เป็นที่ถูกใจต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ กรณีที่ราคาไม่อัพเดทตามราคาทั่วไป/เป็นการกดราคาผู้อื่น สามารถแจ้งได้ทันที / เราขอยืนยันเรื่องคุณภาพและความใส่ใจ เราพยายามอย่างยิ่งให้ผลงานออกมาอย่างมืออาชีพและไม่เป็นการตัดราคาผู้รับจ้างท่านอื่น ๆ ทั้งนี้อยู่ที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาจากผลงานของเราด้วยตัวเอง

Queue
Singing Commission
 
Image by Will Francis
Singing Commission

My Voice

ร้องเพลง + ประสานเสียง
+ มิกซ์เสียง / 1 เพลง

 • รับเฉพาะเพลงที่มีความยาว 2:30 นาทีขึ้นไปเท่านั้น (ต่ำกว่า 3 นาที ไม่ปรับราคาขั้นต่ำ)

 • ทางผู้ว่าจ้างต้องจัดหาเนื้อร้อง/ไกด์/Backing Track มาด้วยตนเอง

 • ราคาพิจารณาตามความยาก-ง่าย, ภาษา และความถนัดของผู้ร้อง

Price: เริ่มต้นที่ 4,500 ++

unnamed.png
Image by Artem Bryzgalov
Singing Commission

Backing Vocal

ประสานเสียง + มิกซ์เสียง / 1 เพลง

 • ทางผู้ว่าจ้างต้องจัดหาเนื้อร้อง/ไกด์/Backing Track มาด้วยตนเอง รวมถึงตำแหน่งและจำนวนไลน์ประสานที่ต้องการ
 • หากต้องการแค่เสียงประสาน (ไม่มิกซ์เสียง/ไม่วางบน Backing Track) กรุณาแจ้งเพื่อปรับราคาตามความเหมาะสม

 • หากต้องการให้สร้างสรรค์การประสานเสียงกรุณาแจ้งเพื่อพิจารณาราคาเพิ่มเติม

Price: 

 • Backing Vocal               2,000++

 • New Adlib/Backing Vocal
                                           1,500++

unnamed.png
Image by Joshua Humpfer
Singing Commission

Learn and Guide

แกะเสียงร้อง + แกะเสียงประสาน + ไกด์ / 1 เพลง

 • รับเฉพาะเพลงที่มีความยาว 2:30 นาทีขึ้นไปเท่านั้น / Commission นี้รวมไปถึงการอัดไกด์ทุกรูปแบบ
 • ทางผู้ว่าจ้างต้องจัดหาเนื้อร้อง/Backing Track มาด้วยตนเอง

 • ราคาพิจารณาตามความยาก-ง่ายทั้งเสียงร้องหลักและไลน์ประสาน

 • หากต้องการให้สร้างสรรค์การประสานเสียงหรือ Ad-lib กรุณาแจ้งเพื่อพิจารณาราคาเพิ่มเติม

Price:

 • Main Vocal                   1,500++

 • Backing Vocal              800++

 • Adlib Learn                  900++

 • New Adlib/Backing Vocal
                                          1,000++

unnamed.png
Translation & Lyrics
 
Image by Ashkan Forouzani
Translation & Lyrics

Translation & Lyrics

แปล + เรียบเรียงเนื้อเพลง
เป็นภาษาไทย / 1 เพลง

 • ราคาขึ้นอยู่กับความยาก-ง่าย ของภาษา (แปลจาก ENG เป็นหลัก ในกรณีที่แปลจากภาษาอื่น จะทำการค้นหาคำแปล ENG และเจาะคำศัพท์จากต้นฉบับ)

 • ผู้ว่าจ้างสามารถกำหนดได้ว่าต้องการจำนวนพยางค์ตรงตามต้นฉบับ 100% หรือให้ปรับเพื่อร้องสะดวกมากน้อยเพียงใด

 • หากต้องการไกด์เสียงร้องด้วย
  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

Price: เริ่มต้นที่ 1,000 ++

unnamed.png
Image by Obi Onyeador
Translation & Lyrics

Lyrics on your melody

แต่งคำร้องตามทำนอง / 1 เพลง

 • ผู้ว่าจ้างกรุณาจัดเตรียมสคริปต์เรื่องราว, Backing Track (ที่มี Melody Guide) มาด้วยตนเอง

 • กรณีต้องการให้สร้างสรรค์เรื่องราวใหม่ทั้งหมด เราจะเพิ่มราคาตามความเหมาะสม (จำเป็นต้องมีธีม เช่น อกหัก, รักสมหวัง, แอบรัก, ตามความฝัน ฯลฯ)

 • หากต้องการไกด์เสียงร้องด้วย
  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

Price: เริ่มต้นที่ 2,000 ++

unnamed.png
Image by Panos Sakalakis
Translation & Lyrics

Lyrics, Melody
(and Chord)

แต่งคำร้อง, ทำนอง พร้อมคอร์ด
 / 1 เพลง

 • ผู้ว่าจ้างกรุณาจัดเตรียมสคริปต์เรื่องราวราวมาด้วยตนเอง

 • กรณีต้องการให้สร้างสรรค์เรื่องราวใหม่ทั้งหมด เราจะเพิ่มราคาตามความเหมาะสม (จำเป็นต้องมีธีม เช่น อกหัก, รักสมหวัง, แอบรัก, ตามความฝัน ฯลฯ)

 • **ไม่รับทำดนตรี**

 • หากต้องการไกด์เสียงร้องด้วย
  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

Price: เริ่มต้นที่ 3,000 ++

unnamed.png
Transcribe
 

Melody Guide คือ เสียงเปียโน, เสียงเมโลดี้ใด ๆ เพื่อนำไปฝึกขับร้องด้วยตนเอง (ไม่ใช่เสียงมนุษย์/ไม่ใช่ Vocaloid) 

Image by Frank Septillion
Transcribe

Melody Guide

แกะเสียงร้อง + ไกด์ / 1 เพลง

 • แกะเสียงร้อง, เสียงประสาน จัดทำเป็นเมโลดี้ไกด์ 1 เพลง

 • ราคาตามความยาก/ง่าย และจำนวนไลน์ของเสียงประสาน

 • หากต้องการเฉพาะเสียงร้องหลัก กรุณาแจ้งเพื่อพิจารณาราคาตามความเหมาะสม

Price: เริ่มต้นที่ 2,000++

unnamed.png
Image by Igor Rodrigues
Transcribe

Chord Learning

แกะคอร์ด / 1 เพลง

 • แกะคอร์ดมาตรฐานตามเพลงต้นฉบับและวางตำแหน่งคอร์ดไว้บนเนื้อเพลง​ ราคาพิจารณาตามความยาก/ง่าย

Price: 1,000++

 • เพิ่ม Transpose               + 500

 • หาก Commission หมวด  Transcribe and Melody Guide หรือ Transcribe จะได้รับส่วนลด                                              - 300

unnamed.png
Image by Dayne Topkin
Transcribe

Transcribe and Melody Guide
แกะเสียงร้อง + ไกด์ / 1 เพลง

 • แกะเสียงร้อง, เสียงประสาน จัดทำเป็นโน้ต และเมโลดี้ไกด์ 1 เพลง

 • ราคาตามความยาก/ง่าย และจำนวนไลน์ของเสียงประสาน

 • หากต้องการเฉพาะโน้ตและเมโลดี้ไกด์ร้องหลัก กรุณาแจ้งเพื่อพิจารณาราคาตามความเหมาะสม

 • ส่งไฟล์โน้ตเป็น PDF และไฟล์นามสกุล .sib สำหรับแก้ไข (กรุณาแจ้ง Version) / ไฟล์เมโลดี้ไกด์ (เสียงเปียโน) แบบแยกตามแนวเสียง และแบบรวมเป็น MP3

 • ราคานี้ไม่รวมแกะคอร์ดเพลง

Price: เริ่มต้นที่ 3,000++

 • เพิ่ม Transpose                + 500

 • เพิ่ม Chord Learning ตามราคาที่กำหนดไว้ และได้รับส่วนลด                                                         - 300

unnamed.png
Image by Michael Maasen
Transcribe

Choral Transcribe

เรียบเรียงเสียงประสาน 2-8 แนว
/ 1 เพลง

 • เรียบเรียงเสียงประสาน 2-8 แนว ตามสั่ง + ราคาตามความยาก-ง่ายที่ต้องการ
 • ต้องระบุการนำไปใช้ เช่น สำหรับเด็กระดับใด, สำหรับประกวด, สำหรับการเรียนการสอน ฯลฯ​

Price: 

 • SA หรือ TB                     3,000 ++

 • SAB                                4,000 ++

 • SATB                              5,000 ++

unnamed.png
Image by Taylor
Transcribe

Transcribe

แกะเสียงร้องและบันทึกโน้ตขับร้อง / 1 เพลง

 • ราคาพิจารณาตามความยาก-ง่าย
 • หากต้องการแกะแบบละเอียด (เช่น แกะเพื่องานวิจัยเสียงร้อง) + ราคาตามความเหมาะสม
 • ส่งไฟล์โน้ตเป็น PDF และไฟล์นามสกุล .sib สำหรับแก้ไข (กรุณาแจ้ง Version)
 • ​ราคานี้ไม่รวมแกะคอร์ดเพลง

Price: เริ่มต้นที่ 3,000++

- เพิ่ม Transpose                     + 500

- เพิ่ม Chord Learning ตามราคาที่กำหนดไว้ และได้รับส่วนลด                                                                       - 300

unnamed.png
ผลงานของคณะนักร้องประสานเสียงอย่างเป็นทา
Transcribe

Choral Transcribe + Melody Guide

เรียบเรียงเสียงประสาน 2-8 แนว พร้อมเมโลดี้ไกด์ / 1 เพลง

 • เรียบเรียงเสียงประสาน 2-8 แนว ตามสั่ง + ราคาตามความยาก-ง่ายที่ต้องการ
 • ต้องระบุการนำไปใช้ เช่น สำหรับเด็กระดับใด, สำหรับประกวด, สำหรับการเรียนการสอน ฯลฯ
 • รับเมโลดี้ไกด์ตามจำนวนแนวเสียง และแบบรวมทุกแนวเสียง (เป็นเสียงเปียโน)

Price: 

 • SA หรือ TB                    3,500 ++

 • SAB                               4,500 ++

 • SATB                             5,500 ++

unnamed.png
Vocal Mix & Mastering
 
Image by Liam Shaw
Vocal Mix & Mastering

Tuning & Timing

จูนเสียงร้อง, ปรับจังหวะเสียงร้อง
/ 1 เพลง

 • เพิ่มการ Tuning & Timing ในโปรเจ็คเดียวกัน คนละ 100-200++ โดยพิจารณาตามความยาก-ง่ายในการ Tuning/Timing

 • ให้คำแนะนำในการปรับแก้เสียงร้องฟรี ในกรณีที่ไม่สามารถปรับจูนได้ (เมื่อ Tune และ Timing ออกมาได้ไม่เป็นธรรมชาติ)

Price: เริ่มต้นที่ 500 ++

unnamed.png
Image by James Owen
Vocal Mix & Mastering

Vocal Mixing

มิกส์เสียงร้อง / 1 เพลง

Price: 

unnamed.png
Image by Tanner Boriack
Vocal Mix & Mastering

Mastering

มาสเตอร์เพลง / 1 เพลง

Price: เริ่มต้นที่ 500 ++

unnamed.png
Package & Add-on
 
Image by Brett Jordan
Vocal Mix & Mastering

Full Song in
Thai Version

แปล/เรียบเรียง/ขับร้อง 1 เพลง

 • ราคาขึ้นอยู่กับความยาก-ง่าย ของเพลงโดยรวมทั้งการแปล การเรียบเรียง และการขับร้อง

 • ในกรณีที่ว่าจ้าง ทางเราจะใช้ Original Karaoke เป็นหลัก

 • หากต้องการให้ลงบนแพลทฟอร์มต่าง ๆ ของ Fahpah Studio ตามปกติ กรุณาอ่านประกาศ 

 • ผู้ว่าจ้างได้รับไฟล์ MP3, WAVs, Flac และ Karaoke + Back Vocal by Fahpah Studio (WAVs) ผู้ว่าจ้างสามารถนำไปใช้เพื่อความบันเทิงส่วนตัว หรือแจกจ่ายโดยส่วนตัว ห้ามจำหน่ายเด็ดขาด

Price: เริ่มต้นที่ 4,700 ++

unnamed.png
Image by Leo Wieling
Vocal Mix & Mastering

Add-on \ Guide

เพิ่มไกด์ใน Commission ต่าง ๆ

 • เมื่อ Commission ในหมวดต่าง ๆ เช่น หมวด Translation & Lyrics และหมวด Transcribe แล้วต้องการไกด์เสียงร้อง รับส่วนลดทั้งหมดทันที 350 บาท

 • ยกตัวอย่างเช่น: Commission แกะเสียงร้อง 2,000 บาท ต้องการเพิ่มไกด์เสียงร้อง 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น 3,500 บาท ได้รับส่วนลด 350 บาท คงเหลือ 3,150 บาท (ราคาดังกล่าวเป็นราคาตัวอย่างเท่านั้น)

รับส่วนลด 350 บาท

unnamed.png
Image by Jason Rosewell
Vocal Mix & Mastering

Full Vocal Mixing
and Mastering

1 เพลง

 • รวมการ Tuning, Timing, Mix และ Mastering แล้ว

 • ราคาขึ้นอยู่กับความยาก-ง่ายโดยรวมของกระบวนการทั้งหมด

 • กรณีมีเสียงร้อง 2 คนขึ้นไปจะพิจารณาปรับลดราคาเป็นพิเศษ (เฉพาะเลือก Package รวมนี้)

Price: เริ่มต้นที่ 1,800 ++

unnamed.png
Image by Leo Wieling
Vocal Mix & Mastering

Add-on \ Voice

เพิ่มไกด์ใน Commission ต่าง ๆ

 • เมื่อ Commission ในหมวดต่าง ๆ เช่น หมวด Translation & Lyrics และหมวด Transcribe แล้วต้องการ Commission My Voice รับส่วนลดทั้งหมดทันที 350 บาท

 • ยกตัวอย่างเช่น: Commission แต่งเนื้อเพลงในเมโลดี้ที่กำหนด 1,500 บาท ต้องการเพิ่ม My Voice 4,500 บาท รวมทั้งสิ้น 6,000 บาท ได้รับส่วนลด 350 บาท คงเหลือ 5,650 บาท (ราคาดังกล่าวเป็นราคาตัวอย่างเท่านั้น)

รับส่วนลด 350 บาท

unnamed.png