Fahpah Studio

FAHPAH STUDIO

Rate Card / Commission

Announcement

 • ติดต่อ Commission ที่ contact@fahpahstudio.com หรือ http://m.me/fahpahstudio

 • กรณีเป็นเพลงที่ทำการว่าจ้างเพื่อใช้เชิงพาณิชย์ + ราคาเพิ่ม 50%

  • ประเภทงานที่จัดเป็นเชิงพาณิชย์ พิจารณาโดย Fahpah Studio เท่านั้น

 • กรณีเป็นเพลงที่ทำการว่าจ้างเพื่อการศึกษา กรุณาแจ้งเพื่อพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (ยกเว้น Transcribe แบบละเอียด)

 • หากงานที่ว่าจ้างไม่เหมาะสมกับความถนัดและความสามารถของผู้รับจ้าง ซึ่งอาจส่งผลให้ผลงานออกมาไม่มีคุณภาพ ผู้รับจ้างจะทำการพิจารณาปฏิเสธการว่าจ้าง หรือขอปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

 • กรณีต้องการให้นำผลงานลงตามที่ต่าง ๆ ตามปกติ (YouTube, Facebook, Patreon ฯลฯ) คือการยกและยอมรับให้ Fahpah Studio เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนื้อเพลงภาษาไทยโดยสมบูรณ์

 • จากข้อก่อนหน้า การพิจารณาเพื่อนำลงช่องทางปกติต่าง ๆ ถือเป็นที่สิ้นสุดโดยการตัดสินใจโดย Fahpah Studio แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น หากเราเห็นว่าไม่สมควรลงช่องทางปกติ จะไม่มีการพิจารณาเพิ่มใด ๆ

   หมายเหตุ    ทั้งนี้ขอขอบพระคุณที่ให้ความสนใจ หากราคาไม่เป็นที่ถูกใจต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ กรณีที่ราคาไม่อัพเดทตามราคาทั่วไป/เป็นการกดราคาผู้อื่น สามารถแจ้งได้ทันที / เราขอยืนยันเรื่องคุณภาพและความใส่ใจ เราพยายามอย่างยิ่งให้ผลงานออกมาอย่างมืออาชีพและไม่เป็นการตัดราคาผู้รับจ้างท่านอื่น ๆ ทั้งนี้อยู่ที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาจากผลงานของเราด้วยตัวเอง

Queue

Queue

Works
Employer
Status
Deposit
Paid
Compose a song
Konna
Music Arrangment ♻
50%
-
Full Song in Thai Version (8 Songs)
Omnipresence_IK
8/8 Translating ♻
-
100%
Mix & Mastering x Video Editing
KZ
Mix & Mastering ♻
-
100%
Translation & Lyrics (3 Songs)
Benz
1/3 - Complete
50% (1/3)
100% (1/3)

PACKAGE: FULL SONG IN THAI VERSION

ดูเพิ่มเติม:

HOT PACKAGE!

Full Song in Thai Version
แปล / เรียบเรียง / ขับร้อง - 1 เพลง

Singing
Music
 • ราคาขึ้นอยู่กับความยาก-ง่าย ของเพลงโดยรวมทั้งการแปล การเรียบเรียง และการขับร้อง

 • ผู้ว่าจ้างได้รับไฟล์ MP3, WAVs, Flac และ Karaoke + Back Vocal by Fahpah Studio (WAVs) ผู้ว่าจ้างสามารถนำไปใช้เพื่อความบันเทิงส่วนตัว หรือแจกจ่ายโดยส่วนตัว ห้ามจำหน่ายเด็ดขาด

THB 5,500++

เชิงพาณิชย์ x 2

Singing

Singing Commission

Text me

MY VOICE

BACKING VOCAL

ไมโครโฟนไอคอนสีน้ำตาล

My Voice

ร้องเพลง / 1 เพลง

Price: เริ่มต้นที่ 5,500 ++

 • รับเฉพาะเพลงที่มีความยาว 2:30 นาทีขึ้นไปเท่านั้น (ต่ำกว่า 3 นาที ไม่ปรับราคาขั้นต่ำ)

 • ทางผู้ว่าจ้างต้องจัดหาเนื้อร้อง/ไกด์/Backing Track มาด้วยตนเอง

 • ราคาพิจารณาตามความยาก-ง่าย, ภาษา และความถนัดของผู้ร้อง

 • ทำการ Tuning ให้ก่อนส่งงาน

 • ส่งไฟล์เป็น .WAV (mono) ความดัง -8db

ไมโครโฟนไอคอนสีน้ำตาล

Backing Vocal

ประสานเสียง 1 เพลง

 • Backing Vocal 3,000++

 • New Adlib/Backing Vocal 
  4,500++

 • ทางผู้ว่าจ้างต้องจัดหาเนื้อร้อง/ไกด์/Backing Track มาด้วยตนเอง รวมถึงตำแหน่งและจำนวนไลน์ประสานที่ต้องการ

 • หากต้องการให้สร้างสรรค์การประสานเสียงกรุณาแจ้งเพื่อพิจารณาราคาเพิ่มเติม​

ไมโครโฟนไอคอนสีน้ำตาล

Learn and Guide

แกะเสียงร้อง, แกะเสียงประสาน + ไกด์ / 1 เพลง

 • Main Vocal                   3,500++

 • Backing Vocal              1,500++

 • Adlib Learn                  1,500++

 • New Adlib/Bk. Vocal   4,500++

 • รับเฉพาะเพลงที่มีความยาว 2:30 นาทีขึ้นไปเท่านั้น

 • ทางผู้ว่าจ้างต้องจัดหาเนื้อร้อง/Backing Track มาด้วยตนเอง

 • ราคาพิจารณาตามความยาก-ง่ายทั้งเสียงร้องหลักและไลน์ประสาน

 • หากต้องการให้สร้างสรรค์การประสานเสียงหรือ Ad-lib กรุณาแจ้งเพื่อพิจารณาราคาเพิ่ม

 • ส่งเป็นไฟล์แบบรวมทุกเสียง (.wav) โดย Balance เสียงให้ฟังเป็นตัวอย่าง

 • ส่งไฟล์เป็น Acapella เพื่อง่ายต่อการนำไปเป็น Guide (.wav)

Note

Translation & Lyrics

Text me

Translation & Lyrics

สมุดบันทึก

Translation & Lyrics

แปล + เรียบเรียงเนื้อเพลง

เป็นภาษาไทย / 1 เพลง


Price: เริ่มต้นที่ 1,700 ++

 • ราคาขึ้นอยู่กับความยาก-ง่าย ของภาษา (แปลจาก ENG เป็นหลัก ในกรณีที่แปลจากภาษาอื่น จะทำการค้นหาคำแปล ENG และเจาะคำศัพท์จากต้นฉบับ)

 • ผู้ว่าจ้างสามารถกำหนดได้ว่าต้องการจำนวนพยางค์ตรงตามต้นฉบับ 100% หรือให้ปรับเพื่อร้องสะดวกมากน้อยเพียงใด

สมุดบันทึก

Lyrics on your melody

แต่งคำร้องตามทำนอง / 1 เพลง

Price: เริ่มต้นที่ 3,500 ++

 • ผู้ว่าจ้างกรุณาจัดเตรียมสคริปต์เรื่องราว, Backing Track (ที่มี Melody Guide)
  มาด้วยตนเอง

 • กรณีต้องการให้สร้างสรรค์เรื่องราวใหม่ทั้งหมด เราจะเพิ่มราคาตามความเหมาะสม
  (จำเป็นต้องมีธีม เช่น อกหัก, รักสมหวัง, แอบรัก, ตามความฝัน ฯลฯ)

สมุดบันทึก

Lyrics, Melody
and Chord

แต่งคำร้อง, ทำนอง พร้อมคอร์ด
/ 1 เพลง

​​Price: เริ่มต้นที่ 5,000 ++

 • ผู้ว่าจ้างกรุณาจัดเตรียมสคริปต์เรื่องราวราวมาด้วยตนเอง

 • กรณีต้องการให้สร้างสรรค์เรื่องราวใหม่ทั้งหมด เราจะเพิ่มราคาตามความเหมาะสม (จำเป็นต้องมีธีม เช่น อกหัก, รักสมหวัง, แอบรัก, ตามความฝัน ฯลฯ)

 • กรณีต้องการ Commission ดนตรีด้วย *กรุณาสอบถามเพิ่มเติม*

Note

Transcribe

Text me