favicon.png
Commission

Announcement

 • ติดต่อ Commission ที่ http://m.me/fahpahstudio

 • กรณีเป็นเพลงที่ทำการว่าจ้างเพื่อการศึกษา กรุณาแจ้งเพื่อพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (ยกเว้น Transcribe แบบละเอียด)

 • หากงานที่ว่าจ้างไม่เหมาะสมกับความถนัดและความสามารถของผู้รับจ้าง ซึ่งอาจส่งผลให้ผลงานออกมาไม่มีคุณภาพ ผู้รับจ้างจะทำการพิจารณาปฏิเสธการว่าจ้าง หรือขอปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

 • กรณีต้องการให้นำผลงานลงตามที่ต่าง ๆ ตามปกติ (YouTube, Facebook, Patreon ฯลฯ) คือการยกและยอมรับให้ Fahpah Studio เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนื้อเพลงภาษาไทยโดยสมบูรณ์

 • จากข้อก่อนหน้า การพิจารณาเพื่อนำลงช่องทางปกติต่าง ๆ ถือเป็นที่สิ้นสุดโดยการตัดสินใจโดย Fahpah Studio แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น หากเราเห็นว่าไม่สมควรลงช่องทางปกติ จะไม่มีการพิจารณาเพิ่มใด ๆ

   หมายเหตุ    ทั้งนี้ขอขอบพระคุณที่ให้ความสนใจ หากราคาไม่เป็นที่ถูกใจต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ กรณีที่ราคาไม่อัพเดทตามราคาทั่วไป/เป็นการกดราคาผู้อื่น สามารถแจ้งได้ทันที / เราขอยืนยันเรื่องคุณภาพและความใส่ใจ เราพยายามอย่างยิ่งให้ผลงานออกมาอย่างมืออาชีพและไม่เป็นการตัดราคาผู้รับจ้างท่านอื่น ๆ ทั้งนี้อยู่ที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาจากผลงานของเราด้วยตัวเอง

Queue
Works
Employer
Status
Deposit
Paid
Translation & Lyrics
Benz
in queue 💤
Compose a song
Konna
Lyrics ♻
50%
-
Full Song in Thai Version (8 Songs)
Omnipresence_IK
2/8 ♻
-
100%

HOT PACKAGE!

Full Song in Thai Version
แปล / เรียบเรียง / ขับร้อง - 1 เพลง

 • ราคาขึ้นอยู่กับความยาก-ง่าย ของเพลงโดยรวมทั้งการแปล การเรียบเรียง และการขับร้อง

 • ผู้ว่าจ้างได้รับไฟล์ MP3, WAVs, Flac และ Karaoke + Back Vocal by Fahpah Studio (WAVs) ผู้ว่าจ้างสามารถนำไปใช้เพื่อความบันเทิงส่วนตัว หรือแจกจ่ายโดยส่วนตัว ห้ามจำหน่ายเด็ดขาด

THB 5,000++

Singing Commission
unnamed.png
ไมโครโฟนไอคอนสีน้ำตาล

My Voice

ร้องเพลง + ประสานเสียง
+ มิกซ์เสียง / 1 เพลง

Price: เริ่มต้นที่ 4,500 ++

 • รับเฉพาะเพลงที่มีความยาว 2:30 นาทีขึ้นไปเท่านั้น (ต่ำกว่า 3 นาที ไม่ปรับราคาขั้นต่ำ)

 • ทางผู้ว่าจ้างต้องจัดหาเนื้อร้อง/ไกด์/Backing Track มาด้วยตนเอง

 • ราคาพิจารณาตามความยาก-ง่าย, ภาษา และความถนัดของผู้ร้อง

ไมโครโฟนไอคอนสีน้ำตาล

Backing Vocal

ประสานเสียง 1 เพลง

 • Backing Vocal 2,000++

 • New Adlib/Backing Vocal 
  1,500++

 • ทางผู้ว่าจ้างต้องจัดหาเนื้อร้อง/ไกด์/Backing Track มาด้วยตนเอง รวมถึงตำแหน่งและจำนวนไลน์ประสานที่ต้องการ

 • หากต้องการให้สร้างสรรค์การประสานเสียงกรุณาแจ้งเพื่อพิจารณาราคาเพิ่มเติม​

ไมโครโฟนไอคอนสีน้ำตาล

Learn and Guide

แกะเสียงร้อง, แกะเสียงประสาน + ไกด์ / 1 เพลง

 • Main Vocal                   1,500++

 • Backing Vocal              800++

 • Adlib Learn                  900++

 • New Adlib/Bk. Vocal   1,000++

 • รับเฉพาะเพลงที่มีความยาว 2:30 นาทีขึ้นไปเท่านั้น

 • ทางผู้ว่าจ้างต้องจัดหาเนื้อร้อง/Backing Track มาด้วยตนเอง

 • ราคาพิจารณาตามความยาก-ง่ายทั้งเสียงร้องหลักและไลน์ประสาน

 • หากต้องการให้สร้างสรรค์การประสานเสียงหรือ Ad-lib กรุณาแจ้งเพื่อพิจารณาราคาเพิ่ม

Translation & Lyrics
unnamed.png

Translation & Lyrics

แปล + เรียบเรียงเนื้อเพลง
เป็นภาษาไทย / 1 เพลง

Price: เริ่มต้นที่ 1,500 ++

 • ราคาขึ้นอยู่กับความยาก-ง่าย ของภาษา (แปลจาก ENG เป็นหลัก ในกรณีที่แปลจากภาษาอื่น จะทำการค้นหาคำแปล ENG และเจาะคำศัพท์จากต้นฉบับ)

 • ผู้ว่าจ้างสามารถกำหนดได้ว่าต้องการจำนวนพยางค์ตรงตามต้นฉบับ 100% หรือให้ปรับเพื่อร้องสะดวกมากน้อยเพียงใด

Lyrics on your melody

แต่งคำร้องตามทำนอง / 1 เพลง

Price: เริ่มต้นที่ 2,000 ++

 • ผู้ว่าจ้างกรุณาจัดเตรียมสคริปต์เรื่องราว, Backing Track (ที่มี Melody Guide)
  มาด้วยตนเอง

 • กรณีต้องการให้สร้างสรรค์เรื่องราวใหม่ทั้งหมด เราจะเพิ่มราคาตามความเหมาะสม
  (จำเป็นต้องมีธีม เช่น อกหัก, รักสมหวัง, แอบรัก, ตามความฝัน ฯลฯ)

Lyrics, Melody
and Chord

แต่งคำร้อง, ทำนอง พร้อมคอร์ด
/ 1 เพลง

​​Price: เริ่มต้นที่ 3,000 ++

 • ผู้ว่าจ้างกรุณาจัดเตรียมสคริปต์เรื่องราวราวมาด้วยตนเอง

 • กรณีต้องการให้สร้างสรรค์เรื่องราวใหม่ทั้งหมด เราจะเพิ่มราคาตามความเหมาะสม (จำเป็นต้องมีธีม เช่น อกหัก, รักสมหวัง, แอบรัก, ตามความฝัน ฯลฯ)

 • **ไม่รับทำดนตรี**

Transcribe
unnamed.png

Chord Learning

แกะคอร์ด / 1 เพลง

Price: เริ่มต้นที่ 4,000 ++

 • แกะคอร์ดมาตรฐานตามเพลงต้นฉบับ

 • วางตำแหน่งคอร์ดไว้บนเนื้อเพลง​

 • ราคาพิจารณาตามความยาก/ง่าย

Choral Transcribe

เรียบเรียงเสียงประสาน 2-8 แนว
/ 1 เพลง

Price: เริ่มต้นที่ 4,000 ++

 • เรียบเรียงเสียงประสาน 2-8 แนว ตามสั่ง

 • ราคาตามความยาก-ง่ายที่ต้องการ

 • ต้องระบุการนำไปใช้ เช่น สำหรับเด็กระดับใด, สำหรับประกวด,
  สำหรับการเรียนการสอน ฯลฯ​

Vocal Mix & Mastering
unnamed.png

Tuning & Timing

จูนเสียงร้อง, ปรับจังหวะเสียงร้อง
/ 1 เพลง

Price: เริ่มต้นที่ 500 ++

 • เพิ่มการ Tuning & Timing ในโปรเจ็คเดียวกัน คนละ 100-200++ โดยพิจารณาตามความยาก-ง่ายในการ Tuning/Timing

 • ให้คำแนะนำในการปรับแก้เสียงร้องฟรี ในกรณีที่ไม่สามารถปรับจูนได้ (เมื่อ Tune และ Timing ออกมาได้ไม่เป็นธรรมชาติ)

Vocal Mixing

มิกส์เสียงร้อง / 1 เพลง

 • Solo (1)                              1,000 ++

 • Duet (2)                             1,700 ++

 • Trio (3)                               2,300 ++

 • Quartet, Quintet (4-5)     3,000 ++

 • 6 - 10 Vocalist                   5,000 ++

 • กรณีนักร้องมากกว่า 10 คนจะพิจารณาอีกครั้ง

Mastering

1 เพลง

​​Price: 500 ++

-​