Commission

Singing Commission
[ร้องเพลง, ร้องไกด์, ประสานเสียง ฯลฯ]

Translation & Lyrics
[แปลเพลง, เรียบเรียงคำร้อง, แต่งคำร้อง]

Transcribe
[เขียนโน้ตเพลง, Melody Guide, แกะคอร์ด]

Vocal Mix & Mastering

[Mix, Tuning, Mastering เสียงร้อง]

Package & Add-on

[บริการแบบเป็นแพคเกจ หรือโปรโมชั่นเสริม ได้รับบริการใน ราคาที่พิเศษกว่า]

Announcement

 • หากต้องการชมตัวอย่างงาน กรุณาติดต่อที่ http://m.me/fahpahstudio

 • กรณีเป็นเพลงที่ทำการว่าจ้างเพื่อการศึกษา กรุณาแจ้งเพื่อพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (ยกเว้น Transcribe แบบละเอียด)

 • หากงานที่ว่าจ้างไม่เหมาะสมกับความถนัดและความสามารถของผู้รับจ้าง ซึ่งอาจส่งผลให้ผลงานออกมาไม่มีคุณภาพ ผู้รับจ้างจะทำการพิจารณาปฏิเสธการว่าจ้าง หรือขอปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

 • กรณีต้องการให้นำผลงานลงตามที่ต่าง ๆ ตามปกติ (YouTube, Facebook, Patreon ฯลฯ) คือการยกและยอมรับให้ Fahpah Studio เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนื้อเพลงภาษาไทยโดยสมบูรณ์

 • จากข้อก่อนหน้า การพิจารณาเพื่อนำลงช่องทางปกติต่าง ๆ ถือเป็นที่สิ้นสุดโดยการตัดสินใจโดย Fahpah Studio แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น หากเราเห็นว่าไม่สมควรลงช่องทางปกติ จะไม่มีการพิจารณาเพิ่มใด ๆ

   หมายเหตุ    ทั้งนี้ขอขอบพระคุณที่ให้ความสนใจ หากราคาไม่เป็นที่ถูกใจต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ กรณีที่ราคาไม่อัพเดทตามราคาทั่วไป/เป็นการกดราคาผู้อื่น สามารถแจ้งได้ทันที / เราขอยืนยันเรื่องคุณภาพและความใส่ใจ เราพยายามอย่างยิ่งให้ผลงานออกมาอย่างมืออาชีพและไม่เป็นการตัดราคาผู้รับจ้างท่านอื่น ๆ ทั้งนี้อยู่ที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาจากผลงานของเราด้วยตัวเอง

Queue
Singing Commission
 

My Voice

ร้องเพลง + ประสานเสียง
+ มิกซ์เสียง / 1 เพลง

 • รับเฉพาะเพลงที่มีความยาว 2:30 นาทีขึ้นไปเท่านั้น (ต่ำกว่า 3 นาที ไม่ปรับราคาขั้นต่ำ)

 • ทางผู้ว่าจ้างต้องจัดหาเนื้อร้อง/ไกด์/Backing Track มาด้วยตนเอง

 • ราคาพิจารณาตามความยาก-ง่าย, ภาษา และความถนัดของผู้ร้อง

Price: เริ่มต้นที่ 4,500 ++

unnamed.png

Backing Vocal

ประสานเสียง + มิกซ์เสียง / 1 เพลง

 • ทางผู้ว่าจ้างต้องจัดหาเนื้อร้อง/ไกด์/Backing Track มาด้วยตนเอง รวมถึงตำแหน่งและจำนวนไลน์ประสานที่ต้องการ
 • หากต้องการแค่เสียงประสาน (ไม่มิกซ์เสียง/ไม่วางบน Backing Track) กรุณาแจ้งเพื่อปรับราคาตามความเหมาะสม

 • หากต้องการให้สร้างสรรค์การประสานเสียงกรุณาแจ้งเพื่อพิจารณาราคาเพิ่มเติม

Price: 

 • Backing Vocal               2,000++

 • New Adlib/Backing Vocal
                                           1,500++

unnamed.png

Learn and Guide

แกะเสียงร้อง + แกะเสียงประสาน + ไกด์ / 1 เพลง

 • รับเฉพาะเพลงที่มีความยาว 2:30 นาทีขึ้นไปเท่านั้น / Commission นี้รวมไปถึงการอัดไกด์ทุกรูปแบบ
 • ทางผู้ว่าจ้างต้องจัดหาเนื้อร้อง/Backing Track มาด้วยตนเอง

 • ราคาพิจารณาตามความยาก-ง่ายทั้งเสียงร้องหลักและไลน์ประสาน

 • หากต้องการให้สร้างสรรค์การประสานเสียงหรือ Ad-lib กรุณาแจ้งเพื่อพิจารณาราคาเพิ่มเติม

Price:

 • Main Vocal                   1,500++

 • Backing Vocal              800++

 • Adlib Learn                  900++

 • New Adlib/Backing Vocal
                                          1,000++

unnamed.png
Translation & Lyrics
 

Translation & Lyrics

แปล + เรียบเรียงเนื้อเพลง
เป็นภาษาไทย / 1 เพลง

 • ราคาขึ้นอยู่กับความยาก-ง่าย ของภาษา (แปลจาก ENG เป็นหลัก ในกรณีที่แปลจากภาษาอื่น จะทำการค้นหาคำแปล ENG และเจาะคำศัพท์จากต้นฉบับ)

 • ผู้ว่าจ้างสามารถกำหนดได้ว่าต้องการจำนวนพยางค์ตรงตามต้นฉบับ 100% หรือให้ปรับเพื่อร้องสะดวกมากน้อยเพียงใด

 • หากต้องการไกด์เสียงร้องด้วย
  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

Price: เริ่มต้นที่ 1,000 ++

unnamed.png

Lyrics on your melody

แต่งคำร้องตามทำนอง / 1 เพลง

 • ผู้ว่าจ้างกรุณาจัดเตรียมสคริปต์เรื่องราว, Backing Track (ที่มี Melody Guide) มาด้วยตนเอง

 • กรณีต้องการให้สร้างสรรค์เรื่องราวใหม่ทั้งหมด เราจะเพิ่มราคาตามความเหมาะสม (จำเป็นต้องมีธีม เช่น อกหัก, รักสมหวัง, แอบรัก, ตามความฝัน ฯลฯ)

 • หากต้องการไกด์เสียงร้องด้วย
  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

Price: เริ่มต้นที่ 2,000 ++

unnamed.png

Lyrics, Melody
(and Chord)

แต่งคำร้อง, ทำนอง พร้อมคอร์ด
 / 1 เพลง

 • ผู้ว่าจ้างกรุณาจัดเตรียมสคริปต์เรื่องราวราวมาด้วยตนเอง

 • กรณีต้องการให้สร้างสรรค์เรื่องราวใหม่ทั้งหมด เราจะเพิ่มราคาตามความเหมาะสม (จำเป็นต้องมีธีม เช่น อกหัก, รักสมหวัง, แอบรัก, ตามความฝัน ฯลฯ)

 • **ไม่รับทำดนตรี**

 • หากต้องการไกด์เสียงร้องด้วย
  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

Price: เริ่มต้นที่ 3,000 ++

unnamed.png
Transcribe
 

Melody Guide คือ เสียงเปียโน, เสียงเมโลดี้ใด ๆ เพื่อนำไปฝึกขับร้องด้วยตนเอง (ไม่ใช่เสียงมนุษย์/ไม่ใช่ Vocaloid) 

Melody Guide

แกะเสียงร้อง + ไกด์ / 1 เพลง

 • แกะเสียงร้อง, เสียงประสาน จัดทำเป็นเมโลดี้ไกด์ 1 เพลง

 • ราคาตามความยาก/ง่าย และจำนวนไลน์ของเสียงประสาน

 • หากต้องการเฉพาะเสียงร้องหลัก กรุณาแจ้งเพื่อพิจารณาราคาตามความเหมาะสม

Price: เริ่มต้นที่ 2,000++

unnamed.png

Chord Learning

แกะคอร์ด / 1 เพลง

 • แกะคอร์ดมาตรฐานตามเพลงต้นฉบับและวางตำแหน่งคอร์ดไว้บนเนื้อเพลง​ ราคาพิจารณาตามความยาก/ง่าย

Price: 1,000++

 • เพิ่ม Transpose               + 500

 • หาก Commission หมวด  Transcribe and Melody Guide หรือ Transcribe จะได้รับส่วนลด                                              - 300

unnamed.png

Transcribe and Melody Guide
แกะเสียงร้อง + ไกด์ / 1 เพลง

 • แกะเสียงร้อง, เสียงประสาน จัดทำเป็นโน้ต และเมโลดี้ไกด์ 1 เพลง

 • ราคาตามความยาก/ง่าย และจำนวนไลน์ของเสียงประสาน

 • หากต้องการเฉพาะโน้ตและเมโลดี้ไกด์ร้องหลัก กรุณาแจ้งเพื่อพิจารณาราคาตามความเหมาะสม

 • ส่งไฟล์โน้ตเป็น PDF และไฟล์นามสกุล .sib สำหรับแก้ไข (กรุณาแจ้ง Version) / ไฟล์เมโลดี้ไกด์ (เสียงเปียโน) แบบแยกตามแนวเสียง และแบบรวมเป็น MP3

 • ราคานี้ไม่รวมแกะคอร์ดเพลง

Price: เริ่มต้นที่ 3,000++

 • เพิ่ม Transpose                + 500

 • เพิ่ม Chord Learning ตามราคาที่กำหนดไว้ และได้รับส่วนลด                                                         - 300

unnamed.png

Choral Transcribe

เรียบเรียงเสียงประสาน 2-8 แนว
/ 1 เพลง

 • เรียบเรียงเสียงประสาน 2-8 แนว ตามสั่ง + ราคาตามความยาก-ง่ายที่ต้องการ
 • ต้องระบุการนำไปใช้ เช่น สำหรับเด็กระดับใด, สำหรับประกวด, สำหรับการเรียนการสอน ฯลฯ​

Price: 

 • SA หรือ TB                     3,000 ++

 • SAB                                4,000 ++

 • SATB                              5,000 ++

unnamed.png

Transcribe

แกะเสียงร้องและบันทึกโน้ตขับร้อง / 1 เพลง

 • ราคาพิจารณาตามความยาก-ง่าย
 • หากต้องการแกะแบบละเอียด (เช่น แกะเพื่องานวิจัยเสียงร้อง) + ราคาตามความเหมาะสม
 • ส่งไฟล์โน้ตเป็น PDF และไฟล์นามสกุล .sib สำหรับแก้ไข (กรุณาแจ้ง Version)
 • ​ราคานี้ไม่รวมแกะคอร์ดเพลง

Price: เริ่มต้นที่ 3,000++

- เพิ่ม Transpose                     + 500

- เพิ่ม Chord Learning ตามราคาที่กำหนดไว้ และได้รับส่วนลด                                                                       - 300

unnamed.png

Choral Transcribe + Melody Guide

เรียบเรียงเสียงประสาน 2-8 แนว พร้อมเมโลดี้ไกด์ / 1 เพลง

 • เรียบเรียงเสียงประสาน 2-8 แนว ตามสั่ง + ราคาตามความยาก-ง่ายที่ต้องการ
 • ต้องระบุการนำไปใช้ เช่น สำหรับเด็กระดับใด, สำหรับประกวด, สำหรับการเรียนการสอน ฯลฯ
 • รับเมโลดี้ไกด์ตามจำนวนแนวเสียง และแบบรวมทุกแนวเสียง (เป็นเสียงเปียโน)

Price: 

 • SA หรือ TB                    3,500 ++

 • SAB                               4,500 ++

 • SATB                             5,500 ++

unnamed.png
Vocal Mix & Mastering
 

Tuning & Timing

จูนเสียงร้อง, ปรับจังหวะเสียงร้อง
/ 1 เพลง

 • เพิ่มการ Tuning & Timing ในโปรเจ็คเดียวกัน คนละ 100-200++ โดยพิจารณาตามความยาก-ง่ายในการ Tuning/Timing

 • ให้คำแนะนำในการปรับแก้เสียงร้องฟรี ในกรณีที่ไม่สามารถปรับจูนได้ (เมื่อ Tune และ Timing ออกมาได้ไม่เป็นธรรมชาติ)

Price: เริ่มต้นที่ 500 ++

unnamed.png

Vocal Mixing

มิกส์เสียงร้อง / 1 เพลง

Price: 

unnamed.png

Mastering

มาสเตอร์เพลง / 1 เพลง

Price: เริ่มต้นที่ 500 ++

unnamed.png
Package & Add-on
 

Full Song in
Thai Version

แปล/เรียบเรียง/ขับร้อง 1 เพลง

 • ราคาขึ้นอยู่กับความยาก-ง่าย ของเพลงโดยรวมทั้งการแปล การเรียบเรียง และการขับร้อง

 • ในกรณีที่ว่าจ้าง ทางเราจะใช้ Original Karaoke เป็นหลัก

 • หากต้องการให้ลงบนแพลทฟอร์มต่าง ๆ ของ Fahpah Studio ตามปกติ กรุณาอ่านประกาศ 

 • ผู้ว่าจ้างได้รับไฟล์ MP3, WAVs, Flac และ Karaoke + Back Vocal by Fahpah Studio (WAVs) ผู้ว่าจ้างสามารถนำไปใช้เพื่อความบันเทิงส่วนตัว หรือแจกจ่ายโดยส่วนตัว ห้ามจำหน่ายเด็ดขาด

Price: เริ่มต้นที่ 4,700 ++

unnamed.png

Add-on \ Guide

เพิ่มไกด์ใน Commission ต่าง ๆ

 • เมื่อ Commission ในหมวดต่าง ๆ เช่น หมวด Translation & Lyrics และหมวด Transcribe แล้วต้องการไกด์เสียงร้อง รับส่วนลดทั้งหมดทันที 350 บาท

 • ยกตัวอย่างเช่น: Commission แกะเสียงร้อง 2,000 บาท ต้องการเพิ่มไกด์เสียงร้อง 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น 3,500 บาท ได้รับส่วนลด 350 บาท คงเหลือ 3,150 บาท (ราคาดังกล่าวเป็นราคาตัวอย่างเท่านั้น)

รับส่วนลด 350 บาท

unnamed.png

Full Vocal Mixing
and Mastering

1 เพลง

 • รวมการ Tuning, Timing, Mix และ Mastering แล้ว

 • ราคาขึ้นอยู่กับความยาก-ง่ายโดยรวมของกระบวนการทั้งหมด

 • กรณีมีเสียงร้อง 2 คนขึ้นไปจะพิจารณาปรับลดราคาเป็นพิเศษ (เฉพาะเลือก Package รวมนี้)

Price: เริ่มต้นที่ 1,800 ++

unnamed.png

Add-on \ Voice

เพิ่มไกด์ใน Commission ต่าง ๆ

 • เมื่อ Commission ในหมวดต่าง ๆ เช่น หมวด Translation & Lyrics และหมวด Transcribe แล้วต้องการ Commission My Voice รับส่วนลดทั้งหมดทันที 350 บาท

 • ยกตัวอย่างเช่น: Commission แต่งเนื้อเพลงในเมโลดี้ที่กำหนด 1,500 บาท ต้องการเพิ่ม My Voice 4,500 บาท รวมทั้งสิ้น 6,000 บาท ได้รับส่วนลด 350 บาท คงเหลือ 5,650 บาท (ราคาดังกล่าวเป็นราคาตัวอย่างเท่านั้น)

รับส่วนลด 350 บาท

unnamed.png

FAHPAH STUDIO

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now