อยากกินไก่บอนชอน กับเครปป้าเฉื่อย
ขั้นตอนดำเนินการอื่นๆ